کلینیک زیبایی نیلا

جدیدترین پست ها
معرفی پزشکان

دکتر شهرزاد احمد

دکتر شهرزاد احمد متولد ۱۳۶۰ و فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی از اصفهان در سال ۱۳۸۶ ۱۳ سال سابقه فعالیت در عرصه دندانپزشکی و زیبایی ریاست کلینیک نیلا از سال ۱۳۹۴ ریاست کلینیک دندانپزشکی اصفهان به مدت ۲ سال


مشاهده وب سایت

دکتر سید حامد حسینی

دکتر سید حامد حسینی متولد ۱۳۵۹ تهران و متخصص بیماری‌های اورژانس و جراحی های کوچک و زیبایی فارغ التحصیل سال ۱۳۹۰ از تهران ریاست بیمارستان به مدت ۴ سال مدیریت درمان بیمارستان به مدت ۲ سال مدیرعامل بیمارستان به مدت یک سال فعالیت در انجام جراحی های زیبایی به مدت ۱۰ سال

مشاهده وب سایت